Επικοινωνία

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
  • Πρόεδρος - Άντα Καζαντζή
  • Αντιπρόεδρος - Ιωάννα Δημάκη
  • Γραμματέας - Μαρία Γαγλία
  • Ταμείας - Κωνταντίνα Βαρδακά
  • Μέλος - Αικατερίνη Γιοβάνη


  • Τηλέφωνα:6984465519 και 6943657804

Όσες κυρίες επιθυμούν να εγγραφούν μέλη στο Σύλλογό μας, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6943657804 και 6984465519 και με τις κυρίες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι αρμόδιες για τις εγγραφές μελών αποκλειστικά.
Ευχαριστούμε πολύ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου